Αναζήτηση

Ενεργειακό Πιστοποιητικό ανά κτηριακή μονάδα

Ένα ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί κατ’ ελάχιστον ανά κτηριακή μονάδα.

Την έννοια της κτηριακής μονάδα μπορούμε να τη προσεγγίσουμε με το παράδειγμα του διαμερίσματος. Ένα διαμέρισμα αποτελεί μια κτηριακή μονάδα.

Άλλο ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό περί τίνος πρόκειται: Έχουμε τη περίπτωση που κάποιος πελάτης πρόκειται να μισθώσει ένα τμήμα της ιδιοκτησίας του.