top of page
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ
legalizacija-bespravne-gradnje_59783cdd2
ENEΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον νόμο 4342/2015, ο οποίος εκδόθηκε για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ, όλες οι επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες δεν είναι Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) υποχρεούνται βάσει του άρθρου 10 του νόμου να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο των καταναλώσεων ενέργειας της επιχειρήσεως, περιλαμβανομένων και των καυσίμων των οχημάτων και σε ποσοστό άνω του 90% της συνολικής καταναλώσεως μετρούμενης σε κιλοβατώρες (kWh). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
iconfinder_Tick_Mark_Dark_1398912-3.png
 • Οικοδομική άδεια ακινήτου

 • Tίτλος κτήσης του ακινήτου

 • Έντυπα νομιμοποιήσεων

 • Ε9 

 • Αριθμός ΚΑΕΚ ή αίτηση υπαγωγής στο κτηματολόγιο

 • Σχέδια η/μ εγκαταστάσεων (κλιματισμός, ηλεκτρικά κ.α)

 • Λογαριασμοί ρεύματος των τελευταίων τριών ετών  

 • Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών του κτηρίου τη τελευταία τριετία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το γραφείο μας διαθέτει ενεργειακούς ελεγκτές Α’ , Β’ και Γ΄ τάξης και υποστηρίζει τον ενεργειακό  έλεγχο (energy audit) .

 

H διαδικασία που ακολουθούμε περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Γίνεται αυτοψία στο χώρο της εταιρίας

 • Ανάπτυξη μίας ενεργειακής βάσεως δεδομένων για κάθε εταιρεία η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των καταναλώσεων  kWh κατά την  τελευταία τριετία  σε όλους τους τομείς δυνητικής καταναλώσεως ενέργειας 

 • Επιμερισμός των υφιστάμενων καταναλώσεων ενέργειας στις επιμέρους χρήσεις (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, λοιπά ηλεκτρικά φορτία κ.α)

 • Ιεράρχηση των ανωτέρω καταναλώσεων και εντοπισμός των σημαντικότερων ανά χρήση

 • Τελική επιλογή των καταναλώσεων του ενεργειακού ελέγχου οι οποίες θα υπερβαίνουν το 90% της τελικής καταναλώσεως

 • Ανάπτυξη γραμμών (baselines) βάσεως της ενεργειακής καταναλώσεως. Οι γραμμές βάσεως θα αναπτυχθούν ως συνάρτηση των «διορθωτικών» παραγόντων (adjustment factors) όπως αυτοί εντοπίζονται στο πρότυπο ΕΝ 16247 ή στον Οδηγό Ενεργειακών Ελέγχων και οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την μέση μηνιαία εξωτερική θερμοκρασία, τον αριθμό των χρηστών κ.α

 • Αξιολόγηση και ιεράρχηση δράσεων βελτιώσεως των ενεργειακών επιδόσεων (Energy Performance Improvement Action). Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Την βελτίωση των συστημάτων καταγραφής και διαχείρισης των ενεργειακών καταναλώσεων (BEMS – Building Energy Management Systmes), τόσο σε επίπεδο κτιρίου (υπηρεσιών και κέντρων δεδομένων) όσο και σε επίπεδο σταθμών βάσεως

 • Την εισαγωγή νέας τεχνολογίας θέρμανσης/ψύξης/κλιματισμού στα κτίρια 

 • Σταδιακή εισαγωγή της τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED) 

Τα παραπάνω διαμορφώνονται σε μορφή τεχνικής έκθεσης ενεργειακού ελέγχου με τα αντίστοιχα υπολογιστικά φύλλα και αναρτώνται στην αντίστοιχη σελίδα  του ΥΠΕΝ https://www.buildingcert.gr/audits/. 

Επικοινωνήστε μαζί μας  για περισσότερες πληροφορίες


 

bottom of page