top of page
ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Fire-safety.jpeg
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την  μελέτη πυροπροστασίας για το χώρο σας. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Χρειάζεται να έχουμε  στη διάθεσή μας τα παρακάτω:

 • Οικοδομική άδεια του ακινήτου

 • Τυχόν αναθεωρήσεις της αρχικής οικοδομικής άδειας

 • Τυχόν τακτοποιήσεις/νομιμοποιήσεις του ακινήτου

 • Σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές) με σφραγίδα πολεοδομίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 • Εκπόνηση Μελέτης Πυρασφάλειας και τεχνικών εκθέσεων σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία

 • Υπόδειξη των μέτρων και μέσων  πυροπροστασίας που περιγράφονται στις μελέτες, με σκοπό να εφαρμοστούν  από τον ιδιοκτήτη.

 • Συλλογή εγγράφων  για την ηλεκτρονική κατάθεση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 •  (π.χ πιστοποιητικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων) μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ.

 • Μόλις ο ιδιοκτήτης της εταιρίας σας εφαρμόσει τα μέτρα, συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση ότι εφάρμοσε τη μελέτη, η οποία κατατίθεται στη πυροσβεστική.

 • Κατάθεση  φακέλου μελετών – δικαιολογητικών – υπεύθυνων δηλώσεων κλπ  στην πυροσβεστική, ηλεκτρονικά μέσω του site του ΤΕΕ.

 • Μετά την έκδοση: Παράδοση του Πιστοποιητικού, του Κόκκινου Βιβλίου και μία σειρά από τις εγκεκριμένες μελέτες στον ιδιοκτήτη

ANANEΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ANANEΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 • Χρειάζεται να έχουμε  στη διάθεσή μας τα παρακάτω:

 • Την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας (τεύχος και σχέδια με σφραγίδα πυροσβεστικής υπηρεσίας).

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι τηρούνται τα μέσα και τα μέτρα πυροπροστασίας (Θεωρημένη με γνήσιο της υπογραφής).

 • Υπεύθυνη Δήλωση συντήρησης των πυροσβεστήρων από την αρμόδια εταιρία στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν.

 

 • Τιμολόγιο αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

 • Κόκκινο βιβλίο πυρασφάλειας.

 • Οικοδομική άδεια του ακινήτου.

 • Τυχόν τακτοποιήσεις/νομιμοποιήσεις του ακινήτου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 • Γίνεται αυτοψία στο χώρο σας από τη μηχανικό με σκοπό να ελέγξει ότι η εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας έχει εφαρμοστεί.  Σε αυτό το σημείο  είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί ότι οι κατόψεις της εγκεκριμένης μελέτης συμπίπτουν με τη πραγματικότητα και ότι τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπει η μελέτη έχουν εφαρμοστεί. Συγκεκριμένα, η μηχανικός ελέγχει ότι δεν υφίσταται μεταβολή ή τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων των στοιχείων παθητικής/δομικής πυροπροστασίας της εγκεκριμένης μελέτης, όπως αυτά περιγράφονται στη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης . Επίσης η μηχανικός ελέγχει ότι δεν υφίσταται μεταβολή ή τροποποίηση της ενεργητικής πυροπροστασίας της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και των στοιχείων, εγγράφων που βρίσκονται στον τεχνικό φάκελο πυροπροστασίας της επιχείρησης.

 • Τη μέρα της αυτοψίας γίνεται έλεγχος ότι λειτουργούν τα φώτα ασφαλείας, ότι τυχόν ερμάρια πυρόσβεσης είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης, ότι όλοι οι πυροσβεστήρες έχουν αναγομωθεί. Γενικά γίνεται έλεγχος ότι έχουν συντηρηθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και ότι λειτουργούν καλώς.

 • H μηχανικός ανεβάζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ και στη συνέχεια το πιστοποιητικό ανανεώνεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας  για περισσότερες πληροφορίες
bottom of page