Αναζήτηση

Kτήρια nZEB – Κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5447/05.12.2018 δόθηκε ο ορισμός για τα κτήρια nZEB. Συγκεκριμένα για να χαρακτηριστεί ένα κτήριο ως Κτήριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας πρέπει:


Α) να κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α, αν είναι νέο κτήριο

Β) Να κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β+, αν είναι υφιστάμενο κτήριο.

Επίσης στο ΦΕΚ αναφέρονται και τα εξής που αφορούν τα νέα κτήρια.

Από 1.12021 όλα τα νέα «ιδιωτικά» κτήρια πρέπει να είναι nZEB.

Από 1.12019 όλα τα